15. mars er frist for barnehageeiere og skoleeiere til å godkjenne og prioritere eller avslå søknader om videreutdanning. Etter dette vil Udir behandle søknadene som er godkjent av eierne innen 30. april. 

Dette gjelder disse ordningene:

  • videreutdanning for barnehagelærere
  • videreutdanning for lærere
  • videreutdanning for yrkesfaglærere
  • rektorutdanningen
  • styrerutdanningen

For utdannings- og rekrutteringstipendet har skoleeierne søknadsfrist 15. mars.