Dette gjelder disse ordningene:

  • videreutdanning for barnehagelærere
  • videreutdanning for lærere
  • videreutdanning for yrkesfaglærere
  • lærerspesialistutdanning