1. september er fristen for skoleeiere og barnehageeiere til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet. 

 Dette gjelder disse ordningene:

  • videreutdanning for barnehagelærere
  • videreutdanning for lærere
  • videreutdanning for yrkesfaglærere
  • Utdannings- og rekrutteringsstipend