1. september er fristen for barnehageeiere og skoleeiere til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet for studier høstsemestert 2022. Fristen gjelder disse ordningene: