Vi har informasjon om hvordan dere kan forberede, gjennomføre og følge opp resultatene fra undersøkelsen.