Gjennomføringsperioden for Elevundersøkelsen 2023 er 6. november til 8. desember. 

Her finner du mer informasjon om Elevundersøkelsen