Inneholder

  • Søkere som har fått lærekontrakt
  • Lærlinger og nye lærlinger (lærekontrakter)
  • Fag- og svennebrev