Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut en rekke analyse-, evaluerings- og forskningsoppdrag på barnehage-, skole- og fagopplæringsfeltet. Vi inviterer forskningsmiljøer og konsulentfirmaer til webinar om oppdragene som skal lyses ut i 2024.

Påmeldingslenke kommer.