Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet inviterer til webinar der de presenterer resultater fra oppfølgingsstudien av Et lag rundt eleven prosjektet «En klyngerandomisert evaluering av LOG-modellen».

Studien har fulgt 4 kommuner som fikk tilført et opplegg for utviklingsarbeid med LOG-modellen. Og spør: Har LOG-modellen ført til endringer tverrfaglig samarbeid på skolen og i elevens læringsmiljø?

Prosjektet er en del av Utdanningsdirektoratets satsning på å få mer kunnskap om tverrfaglig samarbeid i skolen.

Hensikten med webinaret er å presentere resultatene fra oppfølgingsstudien, og sette dette i sammenheng med et omfattende forskningsarbeid ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI om tverrfaglig samarbeid i skolen som har pågått siden 2014.

Her finner du program og påmelding

Hva er LOG-modellen?

LOG-modellen er et 3-årig skoleomfattende utviklingsarbeid for å oppnå bedre tverrfaglig samarbeid mellom skolen og de ulike tjenestene i kommunen. Modellen angir måten dette arbeidet skal ledes, organiseres og gjennomføres på, derav akronymet LOG.