Vi inviterer til digital konferanse om rammeplan for SFO.

Program:

Velkommen og innledning
v/Utdanningsdirektoratet

Mat og måltider - fysisk aktivitet og bevegelsesglede
Lene Bakke og Karen Klepsvik, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Eikeli SFO – progresjon og helhet i fokus
Berit Thoresen Dahl, Eikeli SFO.

Inkluderende miljø i SFO – dialog med barn og foreldre
Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut.

Trygg og god kultur – dialog i personalet
Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut.

Avslutning

Les mer om programmet og meld deg på!