Vi inviterer skoleledere til digitalt informasjonsmøte om Elevundersøkelsen 2023 kl 12.30.

I møtet vil vi blant annet orientere om:

  • datoer for gjennomføring
  • tilgangsstyring i Altinn
  • påmelding og gjennomføring i ny teksnisk løsning

Det vil være mulig å stille spørsmål til de ansvarlige fagpersonene for Elevundersøkelsen.

Her kan du melde deg på informasjonsmøtet.

Tekstet versjon av møtet vil bli lagt ut på våre nettsider, så snart dette er klart.