Informasjonsmøte om Elevundersøkelsen 2023

Vi inviterer skoleeiere, skoleledere og statsforvaltere til digitalt informasjonsmøte om Elevundersøkelsen 2023.

Her kan du se opptak fra møtet:

Elevundersøkelsen 2022 ble gjennomført med strengere hensyn til elevenes personvern. Dette førte til at flere skoler enn tidligere opplevde at deres resultater ble skjermet. Vi vet at Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for skolene for å jobbe med trivsel og læringsmiljø. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra sektor har vi i forkant at årets undersøkelse jobbet med å forbedre brukeropplevelsen, og spesielt har vi jobbet med å åpne for visning av flere resultater.

I informasjonsmøtet vil vi orientere om hva som blir nytt i 2023, blant annet om gjennomføring i ny teknisk løsning, og endring av skjermingsregler.

Avslutningsvis vil det bli mulig å stille spørsmål til de ansvarlige fagpersonene for Elevundersøkelsen.

Program

Hva skjedde med Elevundersøkelsen 2022, og hva skjer i 2023? - Irene Hilleren, avdelingsdirektør

Ny teknisk gjennomføringsløsning  - Elin Flatebø, prosjektleder ny gjennomføringsløsning

Tilgangsstyring i Altinn og bruk av Feide - Line Hjort Sørensen, ansvarlig for tilgangsstyring

Forbedringer vi jobber med - Salve Jortveit, fagansvarlig Elevundersøkelsen

Støtteressurser og kompetansepakker - Ina Ulrikke Dalsrud, seniorrådgiver

Spørsmål og svar

Webinaret vil bli tatt opp og publiseres på Udirs nettsider i etterkant.