Faglig råd for Lærerutdanning 2025 presenterer kunnskapsgrunnlag og anbefalinger i rådets rapport om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene. Seminaret er åpent for alle.

Se webinaret her