13. februar mellom klokken 09:00–10:00 kan du delta på en digital spørretime om tilskudd til utvikling av læremidler. Utdanningsdirektoratet, NAFO og Statped svarer på det du lurer på.

Les mer og meld deg på spørretimen her.

Du kan lese mer om utlysningen av tilskuddsmidler for læremidler/pedagogisk barnehagemateriell her.