Informasjonsmøte om heldigital eksamen og prøver 13. februar 2023

I forbindelse med gjennomføring av prøver og eksamen i nytt gjennomføringssystem inviterer Utdanningsdirektoratet til et åpent informasjonsmøte med skoleeiere og IT-ansvarlige.

Møte retter seg mot:

  • IT-ansvarlige
  • andre som bistår skoleeiere med å legge til rette for teknisk gjennomføring av prøver og eksamen
  • skoleeiere og de som har ansvaret for organisering og praktisk gjennomføring på skolene.

Når: Mandag 13. februar, kl. 09:00 – 11:00

Møtet er todelt:

  • Informasjon til IT-ansvarlige 09:00 – 10:00
  • Informasjon til skoleeiere 10:00 – 11:00

Det er mulig å delta på begge bolker.

Klikk her for å delta i møtet

Presentasjonen til møtet blir lagt ut på udir.no. Spørsmål må gjerne sendes inn i forkant av møtet til sanjin.kazagic@udir.no

Det er nyttig for oss å vite omtrent hvor mange som ønsker å delta i møtet. Fyll gjerne derfor ut dette Forms-skjemaet.

Vel møtt!