Testeksamen i nytt gjennomføringssystem

Skolene kan teste utstyr og teknisk oppsett både i februar og april, slik at dere er godt forberedt før eksamen starter opp.