Dere kan melde på elever i PAS – prøver fra 1. august og fram til siste gjennomføringsdag.

Vi anbefaler å melde på de ulike elevgruppene som egne grupper, og ikke hele trinnet samlet.

Du kan lese mer om hvordan dere kan forberede, gjennomføre og følge opp nasjonale prøver