FagkodeFagForberedelse/eksamen
ENG1009 Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1033 Norsk tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping5t eksamen
SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
ENG1003 Engelsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SAM3026 Samfunnsøkonomi 25t eksamen
ENG1013 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
NOR1253 Norsk tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping5t eksamen
ENG1011 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
ENG1007 Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAM3023 Rettslære 25t eksamen
ENG1005 Engelsk for hørselshemmede, skriftlig, vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram5t eksamen
SAM3051 Sosialkunnskap5t eksamen
SAM3058 Rettslære 25t eksamen
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
NOR1074 Norsk tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping5t eksamen
NOR1072 Norsk tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping5t eksamen
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
SAM3061 Samfunnsøkonomi 25t eksamen