FagkodeFagForberedelse/eksamen
ENG1009 Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1033 Norsk tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping5t eksamen
SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
ENG1003 Engelsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SAM3026 Samfunnsøkonomi 25t eksamen
ENG1013 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
NOR1253 Norsk tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping5t eksamen
ENG1011 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
ENG1007 Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAM3023 Rettslære 25t eksamen
ENG1005 Engelsk for hørselshemmede, skriftlig, vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram5t eksamen
SAM3051 Sosialkunnskap5t eksamen
SAM3058 Rettslære 25t eksamen
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
NOR1074 Norsk tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping5t eksamen
NOR1072 Norsk tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping5t eksamen
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
SAM3061 Samfunnsøkonomi 25t eksamen
HEA2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
BUA2005 Pedagogisk arbeid4t eksamen
AKT2004 Administrasjon4t eksamen
AKV2005 Drift og produksjon4t eksamen
AMB2005 Ambulansemedisin4t eksamen
AMK2004 Planlegging og kommunikasjon4t eksamen
ANG2001 Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2004 Sikkerhetsopplæring av masseforflytningsmaskiner4t eksamen
AUT2004 Automatiseringssystemer4t eksamen
BAK2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
BBF2004 Produksjon4t eksamen
BLD2004 Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon4t eksamen
BLK2004 Karosseri- og lakkteknikk4t eksamen
BMF2004 Produktutvikling og kvalitetssikring4t eksamen
BMO2001 Dokumentasjon og kommunikasjon4t eksamen
BRT2008 Komplettering og brønnservice4t eksamen
DAN2010 Grunntrening i dans 15t eksamen
MUS2010 Ergonomi og bevegelse 15t eksamen
DDU2005 Materialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv4t eksamen
DEL2004 Elektroniske kretser og utstyr4t eksamen
DGH2004 Gull- og sølvsmedhåndverk4t eksamen
DRA2010 Teater og bevegelse 15t eksamen
DTR2004 Produksjon4t eksamen
ELE2005 Elenergi og styresystemer4t eksamen
FFA2004 Fartøy og redskaper4t eksamen
FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen
FRI2004 Kommunikasjon, klipp og frisyreforming4t eksamen
HDF2001 Dyrelære og aktivitet4t eksamen
HES2005 Helse og sykdom4t eksamen
HUD2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
IED2001 Design, teknologi og produksjon4t eksamen
ITK2001 Driftsstøtte4t eksamen
KEM2004 Praktisk yrkesutøvelse4t eksamen
KJT2004 Verkstedarbeid4t eksamen
KOS2001 Råvare, produksjon, salg og service4t eksamen
KPL2001 Produksjon og tjenester4t eksamen
KVV2001 Elenergi og automatisering4t eksamen
LGA2010 Produksjon og tjenesteyting4t eksamen
MAR2012 Skipstekniske tjenester4t eksamen
MED2005 Teknologi og produksjon4t eksamen
MPR2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
OFT2004 Forbehandling og påføring4t eksamen
PIN2005 Teknologi4t eksamen
REI2009 Reindriftsbasert aktivitet og produksjon4t eksamen
RLF2001 Bransjelære4t eksamen
SBR2004 Skogsdrift og maskinlære4t eksamen
SME2004 Smedhåndverk4t eksamen
SRL2001 Forretningsdrift4t eksamen
SSH2001 Sikkerhet4t eksamen
STH2001 Design og produktutvikling4t eksamen
TMF2001 Konstruksjoner og klimaskall4t eksamen
TOL2001 Bransjeteknikk4t eksamen
TRT2004 Tegning og materialvalg4t eksamen
UIM2004 Produksjon og vedlikehold4t eksamen
LGA2005 Forvaltning og drift4t eksamen