FagkodeFagForberedelse/eksamen
SIG3030 SignalmontørfagetForberedelsesdag
ENG1009 Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
EOP3030 EnergioperatørfagetForberedelsesdag
ELE3030 ElektrikerfagetForberedelsesdag
ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
ENG1013 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
ENG1011 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
MEL3030 Maritim elektrikerfagetForberedelsesdag
ENG1007 Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
EMO3030 EnergimontørfagetForberedelsesdag
MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
HEI3030 HeismontørfagetForberedelsesdag
SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SAM3051 Sosialkunnskap5t eksamen
SAM3058 Rettslære 25t eksamen
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
SPR3039 Reiseliv og språk 25t eksamen
NOR1074 Norsk tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping5t eksamen
NOR1072 Norsk tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping5t eksamen
SAM3061 Samfunnsøkonomi 25t eksamen
AMM3103 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
ELE2102 Elenergi og ekomForberedelsesdag
BMF2102 BørsemakerForberedelsesdag
REA3049-DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språkForberedelsesdag
REA3049-JS Informasjonsteknologi 2 JavaScriptForberedelsesdag
REA3049-CS Informasjonsteknologi 2 C#Forberedelsesdag
REA3049-PY Informasjonsteknologi 2 PythonForberedelsesdag
MEL3104 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag