FagkodeFagForberedelse/eksamen
REA3015JAV Informasjonsteknologi 2 JavaScript5t eksamen
REA3015AS Informasjonsteknologi 2 ActionScript5t eksamen
REA3015CS Informasjonsteknologi 2 C Sharp5t eksamen
REA3015DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språk5t eksamen
ELE3002 Elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
FSP5098 Spansk I+II5t eksamen
SAS4029 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftligForberedelsesdag
SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS1065 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAM3035 Økonomi og ledelseForberedelsesdag
FSP5026 Fransk I+II5t eksamen
FSP5843 Kinesisk I+II5t eksamen
SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
FSP5062 Nordsamisk I+II5t eksamen
FSP5071 Sørsamisk I+II5t eksamen
FSP5035 Italiensk I+II5t eksamen
FSP5017 Finsk I+II5t eksamen
MEL3005 Tverrfaglig eksamenForberedelsesdag
EMO3002 Energimontørfaget, skriftligForberedelsesdag
FIN1008 Finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1097 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1073 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4025 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1047 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
REA3012 Kjemi 25t eksamen
SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
FIN1058 Finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4019 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
FSP5053 Lulesamisk I+II5t eksamen
FSP5125 Tysk I+II5t eksamen
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
FSP5107 Tegnspråk I+II5t eksamen
FSP5044 Japansk I+II5t eksamen
SAS1023 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1089 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
HEI3002 Heismontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
BMF3002 BørsemakerfagetForberedelsesdag
FSP5089 Russisk I+II5t eksamen
SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAM3055 Politikk og menneskerettigheter5t eksamen
SAM3068 ØkonomistyringForberedelsesdag
FSP6142 Finsk II4t eksamen
FSP6152 Fransk II4t eksamen
FSP6162 Italiensk II4t eksamen
FSP6172 Japansk II4t eksamen
FSP6182 Lulesamisk II4t eksamen
FSP6192 Nordsamisk II4t eksamen
FSP6202 Sørsamisk II4t eksamen
FSP6212 Russisk II4t eksamen
PSP5792 Finsk nivå II4t eksamen
PSP5798 Fransk nivå II4t eksamen
PSP5804 Lulesamisk nivå II4t eksamen
PSP5810 Nordsamisk nivå II4t eksamen
PSP5816 Sørsamisk nivå II4t eksamen
PSP5822 Russisk nivå II4t eksamen
PSP5828 Spansk nivå II4t eksamen
PSP5832 Tegnspråk, nivå I4t eksamen
PSP5834 Tegnspråk nivå II4t eksamen
PSP5840 Tysk nivå II4t eksamen
PSP5846 Italiensk nivå II4t eksamen
PSP5852 Japansk nivå II4t eksamen
PSP5858 Arabisk nivå II4t eksamen
PSP5864 Kinesisk nivå II4t eksamen
PSP5870 Portugisisk nivå II4t eksamen
FSP6252 Albansk II4t eksamen
FSP6272 Bosnisk II4t eksamen
FSP6282 Dari II4t eksamen
FSP6302 Koreansk II4t eksamen
FSP6312 Kurdisk (sorani) II4t eksamen
FSP6322 Persisk II4t eksamen
FSP6332 Polsk II4t eksamen
FSP6342 Somali II4t eksamen
FSP6352 Tamil II4t eksamen
FSP6362 Tyrkisk II4t eksamen
FSP6372 Urdu II4t eksamen
FSP6382 Vietnamesisk II4t eksamen
FSP6392 Amharisk II4t eksamen
FSP6402 Estisk II4t eksamen
FSP6412 Filipino II4t eksamen
FSP6422 Hebraisk II4t eksamen
FSP6432 Kantonesisk II4t eksamen
FSP6442 Latvisk II4t eksamen
FSP6452 Nederlandsk II4t eksamen
FSP6462 Oromo II4t eksamen
FSP6472 Panjabi II4t eksamen
FSP6482 Pashto II4t eksamen
FSP6502 Tigrinja II4t eksamen
FSP6512 Islandsk II4t eksamen
FSP6522 Hindi II4t eksamen
FSP6532 Litauisk II4t eksamen
FSP6542 Thai II4t eksamen
FSP6552 Serbisk II4t eksamen
FSP6562 Nygresk II4t eksamen
FSP6572 Ungarsk II4t eksamen
FSP6222 Spansk II4t eksamen
FSP6229 Tegnspråk I4t eksamen
FSP6232 Tegnspråk II4t eksamen
FSP6242 Tysk II4t eksamen
FSP6262 Arabisk II4t eksamen
FSP6292 Kinesisk II4t eksamen
FSP6492 Portugisisk II4t eksamen
PSP5876 Albansk nivå II4t eksamen
PSP5882 Bosnisk nivå II4t eksamen
PSP5888 Dari nivå II4t eksamen
PSP5894 Koreansk nivå II4t eksamen
PSP5900 Kurdisk (sorani) nivå II4t eksamen
PSP5906 Persisk nivå II4t eksamen
PSP5912 Polsk nivå II4t eksamen
PSP5918 Somali nivå II4t eksamen
PSP5924 Tamil nivå II4t eksamen
PSP5930 Tyrkisk nivå II4t eksamen
PSP5936 Urdu nivå II4t eksamen
PSP5942 Vietnamesisk nivå II4t eksamen
PSP5948 Amharisk nivå II4t eksamen
PSP5954 Estisk nivå II4t eksamen
PSP5960 Filipino nivå II4t eksamen
PSP5966 Hebraisk nivå II4t eksamen
PSP5972 Kantonesisk nivå II4t eksamen
PSP5978 Latvisk nivå II4t eksamen
PSP5984 Nederlandsk nivå II4t eksamen
PSP5990 Oromo nivå II4t eksamen
PSP5996 Panjabi nivå II4t eksamen
PSP6002 Pashto nivå II4t eksamen
PSP6008 Tigrinja nivå II4t eksamen
PSP6014 Islandsk nivå II4t eksamen
PSP6020 Hindi nivå II4t eksamen
PSP6034 Litauisk nivå II4t eksamen
PSP6040 Thai nivå II4t eksamen
PSP6046 Serbisk nivå II4t eksamen
PSP6052 Nygresk nivå II4t eksamen
PSP6058 Ungarsk nivå II4t eksamen
FSP5816 Arabisk I+II5t eksamen
FSP6023 Portugisisk I+II5t eksamen
REA3049 Informasjonsteknologi 25t eksamen
SAM3070 Økonomi og ledelseForberedelsesdag
FSP6156 Fransk I+II4t eksamen
FSP6226 Spansk I+II4t eksamen
FSP6186 Lulesamisk I+II4t eksamen
FSP6166 Italiensk I+II4t eksamen
FSP6196 Nordsamisk I+II4t eksamen
FSP6236 Tegnspråk I+II4t eksamen
FSP6296 Kinesisk I+II4t eksamen
FSP6206 Sørsamisk I+II4t eksamen
FSP6496 Portugisisk I+II4t eksamen
FSP6246 Tysk I+II4t eksamen
FSP6176 Japansk I+II4t eksamen
FSP6216 Russisk I+II4t eksamen
FSP6582 Ukrainsk II4t eksamen
PSP6064 Ukrainsk nivå II4t eksamen
FSP6602 Kroatisk II4t eksamen
PSP6076 Kroatisk nivå II4t eksamen
FSP6592 Bulgarsk II4t eksamen
PSP6070 Bulgarsk nivå II4t eksamen
REA3046 Kjemi 25t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
KEF1008 Kvensk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
KEF1108 Finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligcForberedelsesdag
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
KEF1010 Kvensk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
KEF1110 Finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
ELE3103 Elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
TEL3103 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
EOP3103 Energioperatørfaget, skriftligForberedelsesdag
EMO3103 Energimontørfaget, skriftligForberedelsesdag
SIG3103 Signalmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
HEI3103 Heismontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfagetForberedelsesdag
MUS3003 Musikk fordypning 2Forberedelsesdag
MUS2007 Musikk i perspektiv 2Forberedelsesdag
DRA2007 Teater i perspektiv 2Forberedelsesdag
DAN2008 Dans i perspektiv 2Forberedelsesdag
DRA2018 Drama og samfunnForberedelsesdag
DRA2016 Teater i perspektiv 2Forberedelsesdag
DAN2017 Dans i perspektiv 2Forberedelsesdag
MUS3008 Musikk fordypning 2Forberedelsesdag
MUS2016 Musikk i perspektiv 2Forberedelsesdag