FagkodeFagForberedelse/eksamen
SFS1007 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS4029 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1039 Norsk for hørselshemmede, vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1065 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SFS1065 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1097 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1259 Norsk for hørselshemmede, vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS1073 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1015 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprograme, skriftlig5t eksamen
SAS4025 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1047 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1023 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4019 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1232 Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1057 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1073 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1023 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1089 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1212 Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
NOR1271 Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1268 Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
NOR1079 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1032 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1041 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1050 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1052 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1054 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1056 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligc5t eksamen
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
LBR3007 Økologisk landbruk 24t eksamen
AMM3007 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
HEA2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
BUA2005 Pedagogisk arbeid4t eksamen
AKT2005 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
AKV2005 Drift og produksjon4t eksamen
AMB2005 Ambulansemedisin4t eksamen
AMK2005 Reparasjon og vedlikehold4t eksamen
ANG2002 Anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2005 Grunnarbeider4t eksamen
AUT2005 Elenergisystemer4t eksamen
BAK2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
BBF2005 Materialer og konstruksjon4t eksamen
BLD2005 Produksjon og arbeidsliv4t eksamen
BLK2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
BMF2005 Produksjon4t eksamen
BMO2002 Betong og mur4t eksamen
DDU2005 Materialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv4t eksamen
DEL2005 Data- og informasjonsteknologi4t eksamen
DGH2005 Design og produktutvikling4t eksamen
DTR2005 Materialkunnskap4t eksamen
ELE2005 Elenergi og styresystemer4t eksamen
FFA2005 Fangst og kvalitet4t eksamen
FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen
FRI2005 Hår, farge og strukturendring4t eksamen
HDF2002 Drift og entreprenørskap4t eksamen
HES2005 Helse og sykdom4t eksamen
HUD2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
IED2002 Kunde og kommunikasjon4t eksamen
ITK2002 Brukerstøtte4t eksamen
KEM2005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon4t eksamen
KJT2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
KOS2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
KPL2002 Kjemisk teknologi4t eksamen
KVV2002 Kulde- og varmepumpeteknikk4t eksamen
MED2005 Teknologi og produksjon4t eksamen
MPR2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
OFT2005 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet4t eksamen
PIN2005 Teknologi4t eksamen
REI2010 Reinen og dens naturmiljø4t eksamen
RLF2002 Sanitærteknikk4t eksamen
SBR2005 Skogskjøtsel, klima og næring4t eksamen
SME2005 Design og produktutvikling4t eksamen
SRL2002 Innovasjon og markedsføring4t eksamen
SSH2002 Administrasjon og bærekraftig drift4t eksamen
STH2002 Produksjon og materialer4t eksamen
TMF2002 Vinduer, dører og innvendig arbeid4t eksamen
TOL2002 Transport, logistikk og løfteoperasjoner4t eksamen
TRT2005 Produksjon4t eksamen
UIM2005 Produktutvikling4t eksamen
DRF2002 Nyttelast, sensorer og bearbeiding av data4t eksamen