FagkodeFagForberedelse/eksamen
SAS4029 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
NOR1039 Norsk for hørselshemmede, vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS1065 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAM3035 Økonomi og ledelse5t eksamen
SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1097 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
NOR1259 Norsk for hørselshemmede, vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS1073 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAM3033 Økonomistyring5t eksamen
MOK2003 Mediesamfunnet 35t eksamen
SAS4025 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1047 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
REA3012 Kjemi 25t eksamen
SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4019 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1023 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1089 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAM3002 Historie og filosofi 25t eksamen
SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAM3068 Økonomistyring5t eksamen
TIP1006 Produksjon og tjenester4t eksamen
SSR1001 Forretningsdrift4t eksamen
FBI1001 Produktutvikling og produksjon4t eksamen
NAB1006 Naturbasert næringsaktivitet4t eksamen
IKM1001 Produksjon og historiefortelling4t eksamen
ELE1006 Elektroniske kretser og nettverk4t eksamen
BAT1006 Praktisk yrkesutøvelse4t eksamen
RMF1006 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
DRA2009 Drama og samfunn5t eksamen
FIN1002 Finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4t eksamen
HSF1006 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DTH1001 Produktutvikling og skapende prosesser4t eksamen
DRA2018 Drama og samfunn5t eksamen
KEF1002 Kvensk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen