FagkodeFagForberedelse/eksamen
SIG3030 SignalmontørfagetForberedelsesdag
EOP3030 EnergioperatørfagetForberedelsesdag
REA3009 Geofag 2Forberedelsesdag
ELE3030 ElektrikerfagetForberedelsesdag
SAM3006 Markedsføring og ledelse 2Forberedelsesdag
SPR3020 Reiseliv og språk 2Forberedelsesdag
ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
REA3019 Teknologi og forskningslære 2Forberedelsesdag
EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2Forberedelsesdag
SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2Forberedelsesdag
MOK2003 Mediesamfunnet 3Forberedelsesdag
SAM3038 Psykologi 2Forberedelsesdag
MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
MEL3030 Maritim elektrikerfagetForberedelsesdag
EMO3030 EnergimontørfagetForberedelsesdag
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3Forberedelsesdag
MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SAM3002 Historie og filosofi 2Forberedelsesdag
HEI3030 HeismontørfagetForberedelsesdag
SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
REA3043 Geofag 2Forberedelsesdag
REA3053 Teknologi og forskningslære 2Forberedelsesdag
SAM3043 Historie og filosofi 2Forberedelsesdag
SAM3046 Markedsføring og ledelse 2Forberedelsesdag
SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2Forberedelsesdag
SAM3073 Psykologi 2Forberedelsesdag
MOK2010 Mediesamfunnet 3Forberedelsesdag
SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2Forberedelsesdag
SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3Forberedelsesdag
SPR3039 Reiseliv og språk 2Forberedelsesdag
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
DAN2015 Dans i perspektiv 1Forberedelsesdag
DRA2014 Teater i perspektiv 1Forberedelsesdag
MUS2014 Musikk i perspektiv 1Forberedelsesdag
MUS3006 Musikk fordypning 1Forberedelsesdag
LBR3013 Økonomi og driftsledelse4t eksamen
MEL3009 Organisasjon og ledelse4t eksamen