Obs. Datoen som er satt er kun foreløpig. Vi kommer tilbake med dato i løpet av august.

Utdanningsdirektoratet vil i samarbeid med Statforvalteren arrangere digitale samlinger for sensorer og potensielle sensorer på grunnskolen i uke 43 og 44.

Vi vil også arrangere fysiske samlinger i Oslo-området for sensorer på videregående på samme tidspunkt.

Mer informasjon om samlingene og invitasjon kommer senere.