Dette er en fysisk samling for oppnevnte sensorer på grunnskolen på Gardermoen. Mer informasjon og påmelding kommer.