Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte med IT-ansvarlige om teknisk gjennomføring av prøver og eksamen.

Vi skal blant annet informere om den nye gjennomføringsløsningen som fører til endringer til tekniske krav. Dere kan videresende invitasjonen til én eller to personer som jobber med den tekniske tilretteleggingen på skolene.

Deltakelse er digital på Teams.

Tidspunkt: 09 - 11

Det er nyttig for oss å vite omtrent hvor mange som ønsker å delta i møtet. Fyll derfor gjerne ut dette skjemaet.

Hvis dere har spørsmål, kan dere sende de til sanjin.kazagic@udir.no før møtestart.