FagkodeFagForberedelse/eksamen
PSP5173 Italiensk nivå III5t eksamen
ELE3002 Elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
PSP5017 Fransk nivå III5t eksamen
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig5t eksamen
SPR3003 Gresk 25t eksamen
PSP5179 Japansk nivå III5t eksamen
SAS4029 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftlig5t eksamen
SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1065 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAM3035 Økonomi og ledelse5t eksamen
SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
PSP5648 Portugisisk nivå III5t eksamen
PSP5071 Tysk nivå III5t eksamen
PSP5011 Finsk nivå III5t eksamen
MEL3005 Tverrfaglig eksamen5t eksamen
EMO3002 Energimontørfaget, skriftlig5t eksamen
FIN1008 Finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SPR3006 Latin 25t eksamen
SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
PSP5510 Arabisk nivå III5t eksamen
SAS1097 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
PSP5528 Kinesisk nivå III5t eksamen
SAS1073 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget5t eksamen
SAS4025 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1047 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
PSP5029 Nordsamisk nivå III5t eksamen
SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
FIN1058 Finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4019 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftlig6t eksamen
PSP5053 Spansk nivå III5t eksamen
SAS1023 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS1089 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
HEI3002 Heismontørfaget, skriftlig5t eksamen
PSP5023 Lulesamisk nivå III5t eksamen
DAT4002 Dataelektronikerfaget5t eksamen
AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget5t eksamen
PSP5047 Russisk nivå III5t eksamen
SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
BMF3002 Børsemakerfaget5t eksamen
PSP5059 Tegnspråk nivå III5t eksamen
PSP5035 Sørsamisk nivå III5t eksamen
SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAM3068 Økonomistyring5t eksamen
ARL3103 Anleggsrørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
VOV3103 Veidrift- og vedlikeholdsfaget, skriftlig5t eksamen
VEN3103 Ventilasjonsteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
IUV3103 IT-utviklerfaget, skriftlig5t eksamen
BIP3103 Bilpleiefaget, skriftlig5t eksamen
TLM3103 Truck- og liftmekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
MAT1019 Matematikk 1P5t eksamen
MAT1021 Matematikk 1T5t eksamen
MAT1111 Matematikk 1P-Y BA4t eksamen
MAT1113 Matematikk 1P-Y EL4t eksamen
MAT1115 Matematikk 1P-Y FD4t eksamen
MAT1117 Matematikk 1P-Y HS4t eksamen
MAT1119 Matematikk 1P-Y DT4t eksamen
MAT1121 Matematikk 1P-Y IM4t eksamen
MAT1123 Matematikk 1P-Y NA4t eksamen
MAT1125 Matematikk 1P-Y RM4t eksamen
MAT1127 Matematikk 1P-Y SR4t eksamen
MAT1129 Matematikk 1P-Y TP4t eksamen
MAT1131 Matematikk 1T-Y BA4t eksamen
MAT1133 Matematikk 1T-Y EL4t eksamen
MAT1135 Matematikk 1T-Y FD4t eksamen
MAT1137 Matematikk 1T-Y HS4t eksamen
MAT1139 Matematikk 1T-Y DT4t eksamen
MAT1141 Matematikk 1T-Y IM4t eksamen
MAT1143 Matematikk 1T-Y NA4t eksamen
MAT1145 Matematikk 1T-Y RM4t eksamen
MAT1147 Matematikk 1T-Y SR4t eksamen
MAT1149 Matematikk 1T-Y TP4t eksamen
SAM3070 Økonomi og ledelse5t eksamen
SPR3024 Gresk 25t eksamen
SPR3027 Latin 25t eksamen
BMF3103 Børsemakerfaget, skriftlig5t eksamen
PSP5794 Finsk nivå III5t eksamen
PSP5800 Fransk nivå III5t eksamen
PSP5806 Lulesamisk nivå III5t eksamen
PSP5812 Nordsamisk nivå III5t eksamen
PSP5818 Sørsamisk nivå III5t eksamen
PSP5824 Russisk nivå III5t eksamen
PSP5830 Spansk nivå III5t eksamen
PSP5836 Tegnspråk nivå III5t eksamen
PSP5842 Tysk nivå III5t eksamen
PSP5848 Italiensk nivå III5t eksamen
PSP5854 Japansk nivå III5t eksamen
PSP5860 Arabisk nivå III5t eksamen
PSP5866 Kinesisk nivå III5t eksamen
PSP5872 Portugisisk nivå III5t eksamen
PSP5878 Albansk nivå III5t eksamen
PSP5884 Bosnisk nivå III5t eksamen
PSP5890 Dari nivå III5t eksamen
PSP5896 Koreansk nivå III5t eksamen
PSP5902 Kurdisk (sorani) nivå III5t eksamen
PSP5908 Persisk nivå III5t eksamen
PSP5914 Polsk nivå III5t eksamen
PSP5920 Somali nivå III5t eksamen
PSP5926 Tamil nivå III5t eksamen
PSP5932 Tyrkisk nivå III5t eksamen
PSP5938 Urdu nivå III5t eksamen
PSP5944 Vietnamesisk nivå III5t eksamen
PSP5950 Amharisk nivå III5t eksamen
PSP5956 Estisk nivå III5t eksamen
PSP5962 Filipino nivå III5t eksamen
PSP5968 Hebraisk nivå III5t eksamen
PSP5974 Kantonesisk nivå III5t eksamen
PSP5980 Latvisk nivå III5t eksamen
PSP5986 Nederlandsk nivå III5t eksamen
PSP5992 Oromo nivå III5t eksamen
PSP5998 Panjabi nivå III5t eksamen
PSP6004 Pashto nivå III5t eksamen
PSP6010 Tigrinja nivå III5t eksamen
PSP6016 Islandsk nivå III5t eksamen
PSP6022 Hindi nivå III5t eksamen
PSP6036 Litauisk nivå III5t eksamen
PSP6042 Thai nivå III5t eksamen
PSP6048 Serbisk nivå III5t eksamen
PSP6054 Nygresk nivå III5t eksamen
PSP6060 Ungarsk nivå III5t eksamen
PSP6066 Ukrainsk nivå III5t eksamen
PSP6078 Kroatisk nivå III5t eksamen
PSP6072 Bulgarsk nivå III5t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
KEF1008 Kvensk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
KEF1108 Finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligc5t eksamen
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
KEF1010 Kvensk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
KEF1110 Finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
ELE3103 Elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
TEL3103 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig5t eksamen
EOP3103 Energioperatørfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3103 Energimontørfaget, skriftlig5t eksamen
SIG3103 Signalmontørfaget, skriftlig5t eksamen
HEI3103 Heismontørfaget, skriftlig5t eksamen
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftlig5t eksamen
MUS3003 Musikk fordypning 25t eksamen
MUS2007 Musikk i perspektiv 25t eksamen
DRA2007 Teater i perspektiv 25t eksamen
DAN2008 Dans i perspektiv 25t eksamen
LBR3005 Økonomi og driftsledelse4t eksamen
DRA2018 Drama og samfunn5t eksamen
DRA2016 Teater i perspektiv 25t eksamen
DAN2017 Dans i perspektiv 25t eksamen
MUS3008 Musikk fordypning 25t eksamen
MUS2016 Musikk i perspektiv 25t eksamen
LGA2004 Produksjon, miljø og kvalitet4t eksamen
IDR2026 Treningslære 15t eksamen