FagkodeFagForberedelse/eksamen
NOR1039 Norsk for hørselshemmede, vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1231 Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1259 Norsk for hørselshemmede, vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
NOR1218 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1025 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1238 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1211 Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1280 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1282 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1288 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1287 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1270 Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1267 Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
NOR1079 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
TIP1006 Produksjon og tjenester4t eksamen
HSE3001 Helsefremmande arbeid4t eksamen
MDE3001 Design4t eksamen
SSR1001 Forretningsdrift4t eksamen
GAN3001 Planteproduksjon4t eksamen
APO3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
FBI1001 Produktutvikling og produksjon4t eksamen
NAB1005 Naturbasert produksjon og tjenesteyting4t eksamen
IKM1001 Produksjon og historiefortelling4t eksamen
PST3001 Pianostemming4t eksamen
ELE1006 Elektroniske kretser og nettverk4t eksamen
BAT1005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon4t eksamen
RMF1006 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
NAB3001 Naturforvaltning4t eksamen
UTS3001 Utstillingsarbeid4t eksamen
HUD3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DAT3001 System og infrastruktur4t eksamen
TAN3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
LBR3001 Plante- og husdyrproduksjon4t eksamen
FOT3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
HSF1006 Helsefremmende arbeid4t eksamen
AMM3005 Feilsøking og diagnose4t eksamen
AUT3001 Automatiseringssystemer4t eksamen
INT3001 Interiørarbeid4t eksamen
MEL3001 Elenergisystemer4t eksamen
DTH1001 Produktutvikling og skapende prosesser4t eksamen
BRT2007 Boring4t eksamen
KEF1002 Kvensk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
TAN3005 Smittevern, tannanatomi og fysiologi4t eksamen
LBR3009 Plante- og husdyrproduksjon4t eksamen
HUD3005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
EKD3001 Produksjon og konseptutvikling4t eksamen
AUT3005 Automatiseringssystemer4t eksamen
MEL3006 Elenergi4t eksamen
NAB3007 Naturforvaltning4t eksamen
HSE3005 Helse og sykdom4t eksamen
AMM3009 Feilsøking, reparasjon og vedlikehold4t eksamen
INT3004 Prosess og prosjektering4t eksamen
APO3005 Helseveiledning i apotek4t eksamen
DAT3004 Installering og drift4t eksamen
DRF2001 Operasjon og sikkerhet4t eksamen
FOT3005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen
KEF1102 Finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen