FagkodeFagForberedelse/eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1280 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1282 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1288 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1287 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1270 Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1267 Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
NOR1079 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen