FagkodeFagForberedelse/eksamen
NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1231 Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1218 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1025 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1238 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1211 Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
BYG2002 Bransjelære4t eksamen
PIN2002 Reparasjon og vedlikehold4t eksamen
AMK2002 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
IUD2002 Produktdesign4t eksamen
KJP2002 Kjemisk teknologi4t eksamen
AUT2002 Elenergisystemer4t eksamen
BLK2002 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
MFG2002 Salg og marked4t eksamen
LGA2002 Forvaltning og drift4t eksamen
LBR3007 Økologisk landbruk 24t eksamen
KVT2002 Elenergi- og automatiseringssystemer4t eksamen
FOT2002 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
TRT2002 Bransjelære4t eksamen
BLD2002 Produktutvikling4t eksamen
MAR2006 Skipstekniske tjenester4t eksamen
DTR2002 Produktdesign4t eksamen
KJT2002 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
SBR2002 Drift og vedlikehold4t eksamen
DTE2002 Design og produktutvikling4t eksamen
BBF2002 Produktdesign4t eksamen
ANL2002 Bransjelære4t eksamen
RFG2002 Kosthold, ernæring og helse4t eksamen
RLV2002 Salg og markedsføring4t eksamen
HHO2002 Aktiviteter med hest4t eksamen
SME2002 Design og produktutvikling4t eksamen
AMB2002 Ambulansemedisin4t eksamen
REI2006 Reinen og dens naturmiljø4t eksamen
IMS2002 Materialer og teknikker4t eksamen
DGH2002 Design og produktutvikling4t eksamen
FRI2002 Frisyredesign4t eksamen
PST2002 Pianoteknikk4t eksamen
HUD2002 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
OFT2002 Bransjelære4t eksamen
ADI2002 Drift og vedlikehold4t eksamen
ISF2002 Bruker- og driftsstøtte4t eksamen
AKV2002 Anlegg og teknikk4t eksamen
DEL2002 Elektronisk infrastruktur4t eksamen
ELE2002 Automatiseringssystemer4t eksamen
FFA2002 Fangst og redskaper4t eksamen
IND2002 Materialer og materialbruk4t eksamen
HEA2002 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
KEM2002 Bransjelære4t eksamen
HES2002 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
BUA2002 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
SSS2002 Sikkerhet4t eksamen
AKT2002 Administrasjonsfag4t eksamen
DDU2002 Duodji/duodje/duedtie4t eksamen
BMF2002 Produktutvikling4t eksamen
TRL2002 Transport og logistikk4t eksamen
AMM3007 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
LAB2002 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
UIM2002 Produktutvikling4t eksamen
MED2002 Mediedesign og medieuttrykk4t eksamen
BUA2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
HEA2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
AKT2006 Yrkesliv i aktivitørfag4t eksamen
AKV2007 Anlegg og teknikk4t eksamen
AMB2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
AMK2005 Reparasjon og vedlikehold4t eksamen
ANG2002 Anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2006 Drift og vedlikehold4t eksamen
AUT2005 Elenergisystemer4t eksamen
BAK2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
BBF2005 Materialer og konstruksjon4t eksamen
BLK2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
BMF2005 Produksjon4t eksamen
BMO2002 Betong og mur4t eksamen
DDU2006 Duodji/duodje/duedtie- og designprosesser4t eksamen
DEL2005 Data- og informasjonsteknologi4t eksamen
DGH2005 Design og produktutvikling4t eksamen
DTR2006 Arbeidsplanlegging og tegning4t eksamen
ELE2006 Elektronisk kommunikasjon4t eksamen
FOT2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
FRI2005 Hår, farge og strukturendring4t eksamen
HDF2002 Drift og entreprenørskap4t eksamen
HES2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
HUD2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
IED2002 Kunde og kommunikasjon4t eksamen
ITK2002 Brukerstøtte4t eksamen
KEM2005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon4t eksamen
KJT2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
KOS2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
KPL2002 Kjemisk teknologi4t eksamen
KVV2002 Kulde- og varmepumpeteknikk4t eksamen
LGA2011 Forvaltning og drift4t eksamen
MED2006 Konseptutvikling og kommunikasjon4t eksamen
MPR2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
OFT2005 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet4t eksamen
PIN2006 Vedlikehold4t eksamen
REI2010 Reinen og dens naturmiljø4t eksamen
RLF2002 Sanitærteknikk4t eksamen
SBR2005 Skogskjøtsel, klima og næring4t eksamen
SME2005 Design og produktutvikling4t eksamen
SRL2002 Innovasjon og markedsføring4t eksamen
SSH2002 Administrasjon og bærekraftig drift4t eksamen
STH2002 Produksjon og materialer4t eksamen
TMF2002 Vinduer, dører og innvendig arbeid4t eksamen
TOL2002 Transport, logistikk og løfteoperasjoner4t eksamen
TRT2005 Produksjon4t eksamen
UIM2005 Produktutvikling4t eksamen