Nytt om prøver

Her kan du lese om hva som skjer med prøvene i forbindelse med innføring av nye læreplaner. 

Kartleggingsprøver i grunnskolen

Kartleggingsprøvene videreføres med fagfornyelsen, og i 2021 vil gjennomføringen av prøvene i lesing, regning og engelsk gå som normalt.

Kartleggingsprøvene har som formål å identifisere elever som trenger ekstra hjelp. Prøvene og veiledningsmateriellet kan brukes etter ny læreplan.

Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter utgår fra 2021

Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter for 4. trinn har vært en frivillig prøve med formål å finne elever som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Denne prøven er utviklet etter gammel læreplan og har ikke blitt oppdatert etter de nye læreplanene. Prøven vil derfor ikke være tilgjengelig for gjennomføring fra og med 2021.

I 2022 vil det komme nye digitale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1. og 3. trinn i grunnskolen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!