Nasjonale prøver og koronasitusjonen

Årets nasjonale prøver for 5., 8 og 9. trinn gjennomføres fra 31. august til 25. september.

Nasjonale prøver er en del av opplæringen, og er fortsatt viktig for å følge med på tilstanden i norsk skole. Resultatene fra prøvene skal brukes som et verktøy i underveisvurderingen.

Gjennomføring av nasjonale prøver

Prøvene kan ikke gjennomføres hjemmefra.

Dersom det oppstår lokale koronautbrudd, og elevgrupper må i karantene, kan det være behov for en vurdering om skolen kan gjennomføre alle prøvene. Dette avhenger av lokale forhold og hvilke tiltak som er gitt av smittevernmyndighetene som er i tråd med trafikklysmodellen i smittevernveilederen.

Elever med kroniske sykdommer

Elever som mottar opplæring hjemme grunnet kroniske sykdommer og er i fare for smitte, kan gjennomføre prøvene hjemme dersom skolen har en ordning med fysisk besøk av lærer eller assistent.

Ved tilfeller der all opplæring gjennomføres digitalt, skal eleven registreres med “kunne ikke delta” i PAS. Alle prøvene blir publisert etter endt gjennomføringsperiode på udir.no. Da kan elever med digital hjemmeundervisning ta prøvene og resultatene kan brukes til underveisvurdering.

Ta kontakt med fylkesmannen dersom dere har utfordringer med årets gjennomføring som følge av koronasituasjonen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!