Hva er nytt ved årets gjennomføring av prøver?

Nytt 2018

Informasjon vil komme i løpet av våren 2018.

Nytt 2017

Nytt prøveadministrasjonssystem

Alle prøvene skal fra høsten 2017 gjennomføres i et nytt prøveadministrasjonssystem, PAS prøver

Nye PAS – prøver gjør det enklere å administrere og gjennomføre alle prøver ved at

 • lærere og elever kan logge inn i prøvegjennomføringssystemet med Feide
 • det er ny brukerstøttefunksjon
 • det er forbedret resultatvisning

Film: Se hvordan du forbereder gjennomføring av en prøve i PAS – prøver (vimeo.com)

Ny innloggingsløsning – enklere tilgang og bedre sikkerhet

I PAS – prøver kan dere logge inn med ID-porten eller Feide. Vi har valgt disse to innloggingsløsningene fordi de er kjente for mange brukere og for å møte krav til felles løsning på tvers av systemer i det offentlige. Skoleadministrator må ha registrert lærernes mobilnummer før de kan ta i bruk Feide. 

Felles for innlogging med ID-porten og Feide er at dere må bekrefte identitet med for eksempel engangspassord på mobiltelefon, fra kodebrikke eller PIN-kodebrev. Dette reduserer risikoen for at uvedkommende får tilgang til systemet og sikrer elevenes personvern. 

Påmelding

For skoleadministrator

 • Påmelding til nasjonale prøver, elektroniske kartleggingsprøver og læringsstøttende og karakterstøttende prøver gjøres i PAS – prøver. Her registrerer du også hvilke lærere som skal være prøvegruppeansvarlige og som får tilgang til å gjennomføre en prøve og se elevenes resultater.
 • Du kan melde på elever både gjennom ditt skoleadministrative system eller manuelt i PAS – prøver.
 • Dersom noe går galt ved påmelding av elever fra ditt skoleadministrative system, får du en feilrapport i «Påmeldingsoversikt» i PAS – prøver.
 • Ved påmelding av elever til en prøve kan du kopiere en elevgruppe som allerede er meldt på til en annen prøve.
 • Manglende registrering av avgiverskole for elever som skal ta nasjonale prøver 8. trinn, er markert med en rød prikk på aktuell prøve og prøvegruppe i «Påmeldingsoversikt» i PAS – prøver. Dersom avgiverskole mangler må du etterregistrere avgiverskole i PAS – prøver. Avgiverskole kan registreres på enkeltelever eller på en gruppe.

Gjennomføring

For elever

Ny elevinnlogging for alle prøver er elev.udir.no.

For skoleadministrator og lærer

 • Alle oppgaver knyttet til gjennomføring av alle prøver løses i PAS – prøver.
 • Under «Start og monitorer en prøve» i PAS – prøver finner dere prøvegruppens kodeord som elevene skal bruke for å logge inn på en prøve. Kodeordet skal sikre at elevene kommer til riktig prøve ved innlogging. Koden øker også sikkerheten ved gjennomføring.
 • Under «Start og monitorer en prøve» i PAS – prøver kan dere gå direkte til elevmonitor for å følge gjennomføringen.  

Film: Se hvordan man starter en prøve og bruker resultatvisningen i PAS (vimeo.com) 

For skoleadministrator, skoleeiere og Fylkesmannen

Under «Gjennomføringsstatus» kan

 • skoleadministrator se antall påmeldte, manglende besvarelser, antall gjennomførte, antall gjennomført, men som mangler skåring av åpne oppgaver, og antall elever som er fritatt eller som ikke har deltatt for alle prøver.
 • skoleeiere og Fylkesmannen kan se den samme oversikten som over, men kun for nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver.

Resultater

For skoleadministrator og lærer

 • Foreløpige resultater fra nasjonale prøver blir tilgjengelig i analyserapporten i PAS – prøver rett etter gjennomføring. Dette gjelder ikke nasjonale prøver med åpne oppgaver. Åpne oppgaver i disse prøvene må vurderes og skåres først. De endelige resultatene fra nasjonale prøver blir tilgjengelige omtrent en uke etter at gjennomføringsperioden er slutt.
 • Resultatene fra nasjonale prøver i lesing samisk blir tilgjengelig i analyserapporten i PAS – prøver rett etter at de åpne oppgavene er vurdert og skåret. Løsningsprosent for alle som har tatt nasjonale prøver i lesing samisk, publiseres i analyserapporten når gjennomføringsperioden er slutt.
 • Resultater fra læringsstøttende og karakterstøttende prøver blir tilgjengelige i analyserapporten i PAS – prøver rett etter gjennomføring. Det gjelder ikke prøver med åpne oppgaver som må vurderes og skåres av læreren først.
 • Under «Resultater» i PAS – prøver kan dere gå direkte til skåringsverktøyet for å vurdere og skåre elevbesvarelser på åpne oppgaver.
 • Elevens besvarelse finner du under «Resultater» i PAS – prøver.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!