Hva er nytt ved årets gjennomføring av prøver?

Nytt i 2018

PAS – prøver

Eksempelvisning av resultater

Eksempelvisningen vil dere fra midten av august finne på http://prover.udir.no/eksempelvisning.

Påmelding av elever

Dere kan nå endre målform for en hel gruppe, når dere melder på elever.

Vi har laget en guide som viser hvordan dere melder på elever i PAS – prøver.

Vising av oppgaver uten elevsvar

I oppgavefanen i resultatvisningen i PAS – prøver vil det etter prøvegjennomføring være mulig å se oppgaver uten elevsvar for bruk i klasserommet.

Bedre utskrift og eksport av prøveresultater

Utskrift av resultatvisningen er bedret, men støttes dessverre ikke i alle nettlesere. Google Chrome, Opera og Safari er blant nettlesere som støtter utskrift.

Nasjonale prøver

Ingen skåring av oppgaver i nasjonale prøver for 5. trinn

I årets nasjonale prøver for 5. trinn er det ingen oppgaver som må skåres manuelt. Alle oppgaver i prøvene skåres automatisk.

Tilgang til tidligere gitte nasjonale prøver i lesing 

Nasjonale prøver i lesning på norsk og samisk fra 2017 er nå tilgjengelig på nett, slik skoler kan bruke prøvene til etterarbeid og undervisning. Prøvene er beskyttet av opphavsrett, og dere trenger derfor et passord for å få tilgang til prøvene. Rektor ved skolen kan kontakte kommunen for å få passordet.

Læringsstøttende prøver

Nye prøver for Vg1

Til høsten publiserer vi nye læringsstøttende prøver i engelsk, lesing og regning på Vg1. Når prøvene er publisert finner dere dem i oversikten over alle læringsstøttende i PAS – prøver, og kan gjennomføres når dere selv ønsker. De nye prøvene har samme kvalitet og måler det samme som prøvene fra 2016 og 2017. Alle prøvene kan altså brukes om hverandre, uavhengig av hvilket år de er laget.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!