Læringsstøttende prøver i matematikk

Læringsstøttende prøver i matematikk er en læringsressurs som har til hensikt å forhindre at misoppfatninger fester seg hos elevene og blir til hinder for videre læring.

Læreringsstøttende prøver utgår fra og med august 2020, og vil ikke bli videreført.

Prøven er utviklet etter gammel læreplan og har ikke blitt oppdatert de siste årene. Prøven vil derfor ikke lenger være tilgjengelig for gjennomføring fra og med august 2020.

I de nye læreplanene er progresjon vektlagt. Utdanningsdirektoratet vil vurdere om frivillige prøver skal være en del av støtteressursene for progresjon i de nye læreplanene.

  • Læringsressursen er organisert i ulike matematiske tema: Tall, Tallregning og Brøk og prosent
  • Til hvert tema er det utarbeidet en prøve som består av diagnostiske oppgaver og veiledningsmateriell
  • Prøvene, og resultatrapportene etter gjennomføring, er tilgjengelige i PAS – prøver
  • Prøvene er først og fremst læringsstøttende, og de egner seg ikke som karaktersettende prøver
  • Prøvene er i hovedsak beregnet for elever på 5.–10. trinn, men kan også være aktuelle for eldre elever
  • Prøvetiden er inntil 45 minutter, men mange elever vil bruke kortere tid

Veiledningene tar for seg typiske misoppfatninger knyttet til tema og viser eksempler på oppgaver i prøvene, med analyser og elevsvar. I tillegg inneholder veiledningene papiroppgaver og forslag til undervisningsopplegg som kan hjelpe elevene videre mot mestring. I veiledningen som du finner i PAS – prøver presenteres ett undervisningopplegg. Flere undervisningsopplegg og papiroppgavene finner du hos Matematikksenteret.

Misoppfatninger, eller delvis utviklede begreper, bygger på en bestemt tenkning hos elevene som brukes nokså konsekvent og er noe annet enn tilfeldige feil og misforståelser. Misoppfatninger er ufullstendige tanker knyttet til et begrep og er en del av barns normale utvikling.

Barn tolker nye ideer ut fra erfaringer de allerede har. Det medfører at de av og til trekker ugyldige slutninger og generaliserer på sviktende grunnlag. Ofte oppstår misoppfatninger som et resultat av overgeneraliseringer. Et eksempel på en overgeneralisering er: "Når vi ganger blir svaret større og når vi deler blir svaret mindre". Dette stemmer med heltall, men ikke alltid med desimaltall og brøk.

Når forståelsen av et begrep er annerledes enn det som er meningen, kan det hindre den videre faglige utviklingen. Læreren skal legge til rette for at elevene utvikler bedre begrepsforståelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!