Karakterstøttende prøver

Karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag skal være til støtte for underveisvurderingen i faget. Informasjon fra prøvene skal også bidra til å se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng.

Prøvebanken

Læringsstøttande prøver og karakterstøttande prøver ligg i prøvebanken.

Prøvene er frivillige og skolen bestemmer selv når og hvor mange ganger de vil gjennomføre prøvene.

Prøvene er basert på kompetansemålene etter 10. trinn. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene.

Prøvene med tilhørende veiledninger skal være til støtte for underveisvurderingen i faget.  Underveisvurderingen skal fremme læring og gi eleven mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden. I tillegg til å være en støtte til underveisvurderingen, er prøvene og veiledningene utformet slik at de kan bidra til å se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng.

Kvalitetsgjennomgang våren 2017

Våren 2017 jobber vi med å skaffe oss mer informasjon om prøvenes nytteverdi for brukerne. Les mer om kvalitetsgjennomgangen av prøvefeltet

Støtte til underveisvurderingen 

  • Prøvene kan brukes på hele ungdomstrinnet.
  • Prøvene kan gjennomføres når som helst og om ønskelig flere ganger i løpet av skoleåret.
  • Prøvene gir skolen og lærerne informasjon om hva elevene mestrer og hva de må arbeide videre med.
  • Prøvene skal brukes til å gi elevene tilbakemeldinger underveis i opplæringsløpet og danne grunnlag for tilpasset opplæring.
  • Prøvene kan danne grunnlag for diskusjoner i kollegiet for eventuelt å justere opplæringen underveis og lærernes vurderingspraksis.
  • Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng

  • Prøvene kan bidra til å se underveis- og sluttvurdering i sammenheng.
  • Prøvene kan være en av flere kilder til informasjon om elevenes helhetlige kompetanse i faget.
  • Resultatene må alltid brukes sammen med annen informasjon lærer har om elevene.
  • Prøvene gir mulighet til å sammenlikne gruppas resultater med et nasjonalt nivå, og de kan bidra til en mer rettferdig standpunktvurdering.

Karakterstøttende prøver i naturfag og samfunnsfag

Det er utviklet flere karakterstøttende prøver i både naturfag og samfunnsfag. Prøvene inneholder oppgaver fra alle hovedområdene i læreplanen, men de dekker ikke vurdering av hele elevens kompetanse i faget.

Prøvene kan derfor være én av flere kilder til informasjon om elevenes helhetlige kompetanse i faget, og må sees i sammenheng med andre vurderingssituasjoner hvor eleven får vist kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger.

Her finner du prøvene

Karakterstøttende prøver finner du i prøvebanken

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!