Karakterstøttende prøver

Karakterstøttende prøver utgår fra og med august 2020, og vil ikke bli videreført.

Karakterstøttende prøver utgår fra og med august 2020

Prøven er utviklet etter gammel læreplan og har ikke blitt oppdatert de siste årene. Prøven vil derfor ikke lenger være tilgjengelig for gjennomføring fra og med august 2020.

I de nye læreplanene er progresjon vektlagt. Utdanningsdirektoratet vil vurdere om frivillige prøver skal være en del av støtteressursene for progresjon i de nye læreplanene.

Prøvene er frivillige, og skolen bestemmer selv når de vil gjennomføre prøvene. Dette semesteret kan eleven bare gjennomføre en prøve èn gang.

Nytt for gjennomføring i 2018

Vi har én karakterstøttende prøve i samfunnsfag og flere prøver i naturfag. Prøvene er basert på kompetansemålene etter 10. trinn. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene.

I PAS – prøver finner du en total oversikt over hvilke prøver som er tilgjengelige. Der finner du også lærerveiledninger med utdypende informasjon om hva prøvene måler, hvor lang tid du trenger for å gjennomføre prøvene, og du kan forhåndsvise alle prøvene.

Prøvene inneholder oppgaver fra alle hovedområdene i læreplanen, men de dekker ikke vurdering av elevens helhetlige kompetanse i faget. Prøvene kan derfor være én av flere kilder til informasjon om elevenes helhetlige kompetanse i faget, og må sees i sammenheng med andre vurderingssituasjoner hvor eleven får vist kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger.

Prøvene med tilhørende veiledninger skal være til støtte for underveisvurderingen i faget. Underveisvurderingen skal fremme læring og gi eleven mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden. I tillegg til å være en støtte til underveisvurderingen, er prøvene og veiledningene utformet slik at de kan bidra til å se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng.

Støtte til underveisvurderingen 

 • Prøvene kan brukes på hele ungdomstrinnet.
 • Prøvene kan gjennomføres når som helst. Eleven kan kun gjennomføre prøven én gang.
 • Prøvene gir skolen og lærerne informasjon om hva elevene mestrer og hva de må arbeide videre med.
 • Prøvene skal brukes til å gi elevene tilbakemeldinger underveis i opplæringsløpet og danne grunnlag for tilpasset opplæring.
 • Prøvene kan danne grunnlag for diskusjoner i kollegiet for eventuelt å justere opplæringen underveis og lærernes vurderingspraksis.
 • Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng

 • Prøvene kan bidra til å se underveis- og sluttvurdering i sammenheng.
 • Prøvene kan være en av flere kilder til informasjon om elevenes helhetlige kompetanse i faget.
 • Resultatene må alltid brukes sammen med annen informasjon lærer har om elevene.
 • Prøvene gir mulighet til å sammenlikne gruppas resultater med et nasjonalt nivå, og de kan bidra til en mer rettferdig standpunktvurdering.

Påmelding og gjennomføring

For å gjennomføre en karakterstøttende prøve må skoleadministrator melde på elevene til prøvene i PAS – prøver. Her legger også skoleadministrator til lærer(e) som prøvegruppeansvarlig(e).  Prøvegruppeansvarlig får tilgang til å starte og monitorere en eller flere prøver og til resultatene etter prøvegjennomføring i PAS – prøver.

Hvilke trinn kan ta hvilke prøver?

 • Skoler med 1. til 7. trinn kan melde på og bruke prøver som er laget for 1. til 10. trinn.
 • Skoler med 11. til 13. trinn kan melde på og bruke prøver som er laget for 8. til 13. trinn.
 • Skoler med 1. til 10. trinn og skoler med 8. til 10. trinn kan melde på og bruke alle prøver.

Se hvordan du forbereder gjennomføring av en prøve i PAS-prøver (vimeo.com)

IP-adresser og tekniske krav ved prøver

Resultater

Elevbesvarelsen og resultater fra karakterstøttende prøver blir tilgjengelig under «Resultater» i PAS – prøver rett etter gjennomføring. Dette gjelder ikke for prøver med åpne oppgaver. Disse må læreren vurdere og skåre i skåringsverktøyet først. Under «Resultater» i PAS – prøver kan skoleadministrator og lærer gå direkte til skåringsverktøyet. 

Følgende karakterstøttende prøver har åpne oppgaver

 • Karakterstøttende prøve i naturfag 2014
 • Karakterstøttende prøve i naturfag 2016

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!