Nye eksempeloppgaver for nasjonale prøver

Nå er de nye eksempeloppgavene for nasjonale prøvene tilgjengelig. De tidligere gitte nasjonale prøvene og eksempelprøvene ble tatt vekk 15. mars, og er ikke lenger tilgjengelig på udir.no.

Dette betyr følgende for skolene:

  • Resultatene for nasjonale prøver 2021 ble tatt vekk fra PAS-prøver 15. mars
  • Skolene måtte hente ut sine resultater etter gjennomføring av nasjonale prøver fra PAS-prøver før 15. mars
  • Lenker til tidligere gitte nasjonale prøver og dagens eksempelprøver på udir.no ble tatt vekk 15. mars
  • Nye eksempelprøver for nasjonale prøver er publisert på udir.no

Nasjonale prøver og nye læreplaner

Alle de nasjonale prøvene er justert slik at de følger nye læreplaner. I tillegg vil nasjonale prøver i engelsk fra høsten 2022 også inkludere en ny lyttedel. Dette krever at elevene har hodetelefoner under gjennomføringen.

Måling av utvikling over tid

Nye læreplaner og gjennomføring i nytt system får konsekvenser for måling av utvikling over tid (trend). Vi starter en ny trendmåling fra og med høsten 2022, det vil si at vi får et brudd i trendmålingene. Det betyr at resultater fra før 2022 ikke nødvendigvis kan sammenlignes direkte med resultater fra 2022.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!