Nye eksempeloppgaver for nasjonale prøver

Nå er de nye eksempeloppgavene for nasjonale prøvene tilgjengelig.

Nye eksempelprøver for nasjonale prøver er publisert på udir.no

Nasjonale prøver og nye læreplaner

Alle de nasjonale prøvene er justert slik at de følger nye læreplaner. I tillegg vil nasjonale prøver i engelsk fra høsten 2022 også inkludere en ny lyttedel. Dette krever at elevene har hodetelefoner under gjennomføringen.

Måling av utvikling over tid

Nye læreplaner og gjennomføring i nytt system får konsekvenser for måling av utvikling over tid (trend). Vi starter en ny trendmåling fra og med høsten 2022, det vil si at vi får et brudd i trendmålingene. Det betyr at resultater fra før 2022 ikke nødvendigvis kan sammenlignes direkte med resultater fra 2022.