Eksempeloppgaver i samisk

Her finner du eksempeloppgaver i samisk for 10 trinn.

Eksempeloppgavene viser de hvilke oppgavetyper som elevene kan få til eksamen.

Samisk som førstespråk
Samisk som andrespråk