Eksempeloppgaver i engelsk

Her finner du eksempeloppgaver i engelsk på 10. trinn og videregående skole.

Eksempeloppgavene viser de hvilke oppgavetyper som elevene kan få til eksamen.

Engelsk – 10.trinn og vg1

Engelsk for elever med tegnspråk – 10. trinn og vg1

Engelsk 1