Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen

Her finner du grunnlag for beregning av honorar for sensur, klagebehandling og verv som oppmann og formøteleder for sensur. Timesats er beregnet ut fra lønn til stillingskode 0966 Lektor. Timesatsen justeres normalt per 1. mai hvert år.

Utdanningsdirektoratet fastsetter tid som går med til sensur av sentralt gitt skriftlig eksamen med sentral sensur i grunnskolen og i videregående opplæring. Se oversikt over satser

Grunnskole

Sensur ved sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen, varighet 5 timer

 • Forarbeid: 3,5 timer
 • Sensur: 20 minutter per besvarelse
 • Etterarbeid: 6 timer

Klagebehandling

Det beregnes 20 minutter per elevbesvarelse. I tillegg honoreres 20 minutter per elevbesvarelse til den sensoren som skriver begrunnelsen i eksamenstjenesten. Klagesensor får betalt for for- og etterarbeid i tillegg til sensur fra og med 1. mai 2016. Dette gjøres automatisk i eksamenstjenesten.

Beregning av minimumshonorar

Ved færre enn fem besvarelser får sensor utbetalt minimumshonorar tilsvarende fem besvarelser,både ved sensur og klagebehandling.

Tillegg for verv som oppmann ved fellessensur i grunnskolen

Oppmann honoreres for 8 timer. Dette inkluderer vurdering av besvarelser der sensorene er uenige. Oppmannens honorar for arbeid med forhåndssensur og rapportskriving utbetales direktefra Utdanningsdirektoratet og kommer i tillegg til dette.

Videregående

Sensur ved sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående opplæring, varighet 5 timer

 • Forarbeid: 1 time per fagkode.
 • Sensur: 26 minutter per besvarelse
 • Etterarbeid: 6 timer totalt

I disse fagkodene beregnes 40 minutter til sensur per besvarelse:

 • NOR1033/NOR1253 - Norsk tegnspråk  
 • NOR1039/NOR1259 - Norsk for hørselshemmede
 • FSP5101 - Tegnspråk I
 • PSP5055 - Tegnspråk I
 • FSP5104 - Tegnspråk II
 • PSP5057 - Tegnspråk II
 • FSP5107 - Tegnspråk I+II
 • PSP5059 - Tegnspråk III

Klagebehandling

Den til enhver tid gjeldende timesats økes med 25 % som ekstra kompensasjon. Klagesensor får betalt for for- og etterarbeid i tillegg til sensur fra og med 1. mai 2016. Dette gjøres automatisk i eksamenstjenesten.

Beregning av minimumshonorar

Ved færre enn fem besvarelser får sensor utbetalt minimumshonorar tilsvarende fem besvarelser,både ved sensur og klagebehandling. Det beregnes ikke minimumshonorar for hver ny fagkode.

I forbindelse med innføring av Lov om fagskoleutdanning i 2003 er teknisk fagskole ikke lenger definert som videregående opplæring, men som fagskoleutdanning. Teknisk fagskole behandles derfor ikke i dette rundskrivet.

Tillegg for verv som formøteleder ved fellessensur i videregående opplæring

Formøteleder honoreres for 4 timer, inkludert forberedelse til møtet.

Tillegg for verv som oppmann ved fellessensur i norsk i videregående opplæring

Oppmann honoreres for 8 timer. Dette inkluderer vurdering av besvarelser der sensorene er uenige. Oppmannens honorar for arbeid med forhåndssensur og rapportskriving utbetales direkte fra Utdanningsdirektoratet og kommer i tillegg til dette.

For oppdaterte satser se Informasjon om honorar og reiseregninger.

Spørsmål

Spørsmål til dette skal rettes til statsforvalteren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!