Risikovurdering med anbefalinger ved gjennomføring av våreksamen 2022

Utdanningsdirektoratet har levert en risikovurdering av eksamen våren 2022. Her anbefaler vi å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget. 

Det er Kunnskapsdepartementet som tar beslutningen om våreksamen 2022 skal gjennomføres.