Rammeverk for eksamen LK06

6. Avslutning

Kunnskapsgrunnlaget vi tilegner oss gjennom ulike tilbakemeldinger og data fra eksamen sier noe om kvaliteten på eksamen og sensur. På bakgrunn av denne informasjonen forbedrer vi kontinuerlig kvaliteten på eksamen og sensur. Informasjonen vi får kan f.eks. handle om vanskegrad, antall oppgaver til valg, valg av tema og vurderersamsvar. Eventuelle endringer i eksamensoppgavene/eksamensformene gjøres blant annet på bakgrunn av denne informasjonen.

Endringer i samfunnet, som den teknologiske utviklingen, kan også gjøre det nødvendig å tilpasse og endre eksamensformer slik at eksamen på best mulig måte gjenspeiler den kompetansen elevene trenger både i dag og i fremtiden. Disse endringene henger tett sammen med bl.a. fornyelser av læreplaner. Utdanningsdirektoratet vurderer jevnlig behovet for endringer i eksamen.

Les erfaringer og vurderinger fra tidligere eksamener