PrivatistWeb

De fleste fylkene bruker PrivatistWeb for å holde kontakt med kandidater til privatisteksamen. 

Gå rett til PrivatistWeb

I PrivatistWeb kan du

  • melde deg opp til eksamen.
  • betale eksamensgebyret.
  • sjekke tidspunkt og sted for eksamen etter at du har meldt deg opp.

Når åpner PrivatistWeb?

Det varierer litt når de ulike fylkeskommunene åpner PrivatistWeb for oppmelding til eksamen. Det er vanlig å åpne opp omtrent en måned før fristen.

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune bruker ikke PrivatistWeb. Hvis du skal ta privatisteksamen i Nordland må du snakke med skolen hvor du skal ta eksamen. Du kan bruke et skjema som du finner på fylkeskommunens nettside for å melde deg opp til eksamen.

Kontakt Nordland fylkeskommune