PGS-forberedelse er lagt ned

PGS-forberedelse var et nettsted som ga tilgang til forberedelsesmateriell til eksamen i grunnskolen etter læreplaner i Kunnskapsløftet 2006. Adressen til nettstedet var pgsf.udir.no.

Fra og med våren 2022 vil forberedelsesmateriell til eksamen ligge i det nye digitale gjennomføringsystemet for eksamen.