Oppsummering av høring – eksamen våren 2021

Skolesektoren var kritisk til departementets foreslåtte endringer i regelverket for vårens eksamener. Kunnskapsdepartementet har besluttet å ikke endre trekkordningen, og arbeider med å avklare de øvrige spørsmålene som ble behandlet i høringen.

På vegne av Kunnskapsdepartementet sendte direktoratet ut en høring om endringer i regelverket for hvilke eksamener som skal gjennomføres og avlyses våren 2021. Høringen ble sendt ut 12. mars, med høringsfrist 16. mars. Det kom inn 387 uttalelser. Vi sendte deretter en oppsummering av høringssvarene og våre råd til Kunnskapsdepartementet.

Beslutninger

Regjeringen har besluttet at det ikke blir noen endringer i trekkordningen for eksamen våren 2021. Les mer på regjeringen.no

Kunnskapsdepartementet arbeider nå med å avklare de øvrige spørsmålene som ble behandlet i høringen.

Hovedpunkter i høringssvarene

I all hovedsak er det kritiske og negative svar på forslagene og spørsmålene i høringen.

Det rettes mye kritikk til forslaget om å gjeninnføre muntlig-praktisk eksamen, etter at skolesektoren siden februar har forholdt seg til at denne eksamenen er avlyst.

Høringsinstansene viser til flere utfordringer ved å likevel avholde muntlig-praktisk eksamen.

  • Det første trekket for muntlig eksamen er allerede gjennomført. Det er utfordringer med å endre trekket så sent i skoleåret.
  • Det er uklare konsekvenser ved ytterligere trekk i de ulike skoleadministrative systemene som er i bruk.
  • Det er utfordrende å endre undervisning som siden februar ikke har tatt høyde for muntlig-praktisk eksamen.
  • Det er utfordrende å skulle holde eksamener som i utgangspunktet ikke er tilrettelagt for digital gjennomføring.
  • Det er utfordrende å ivareta smittevern i en potensielt fortsatt uoversiktlig smittesituasjon.

Høringsinstansene er også kritiske til tidspunktet for høringen og den korte høringsfristen.

Les alle høringsvarene

Våre råd

Vi opprettholder vårt opprinnelige råd til departementet om å avlyse alle eleveksamener våren 2021.

Rådet er gitt i lys av svarene fra høringsinstansene, den forverrede smittesituasjonen, og våre tidligere risikovurderinger og vurderinger av konsekvensene for elevene som har hatt en ulik opplæring og vil ha et ulikt vurderingsgrunnlag.

Vi viser her særlig til hensynet til en rettferdig og forutsigbar vurdering for elevene, og at lærerne i denne krevende situasjonen bør få tid til å prioritere opplæringen som gjenstår og årets standpunktvurdering. Vi anbefaler derfor også ikke å gjeninnføre muntlig-praktisk eksamen, som ble avlyst 8. februar.

Dersom muntlig eksamen likevel fortsatt skal gjennomføres, men muntlig-praktisk eksamen er avlyst, anbefaler vi ikke å endre trekket for å trekke ut flere elever til en muntlig eksamen.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!