Nye læreplaner og overgangsordninger for eksamen

Når er første eksamen etter nye læreplaner? Og når er siste eksamen med utgående læreplaner? Her kan du lese våre forslag til overgangsordninger for eksamen. Fortell oss hva du mener i høringen som er ute nå.

Kom med innspill til høringen

Vi kommer til å fase ut eksisterende læreplaner samtidig som vi innfører nye læreplaner i fagfornyelsen. Vi foreslår derfor en endring av kap. 24 i forskrift til opplæringsloven som beskriver overgangsordningene mellom utgående og nye læreplaner.

Høringen har frist 17. april 2020. Du finner høringen her.

Første eksamen etter nye læreplaner

Forslaget vårt innebærer at eksamener basert på nye læreplaner (LK20) blir innført slik:

  • våren 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
  • våren 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
  • våren 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Forslaget innebærer også at hovedregelen er at første fag- og svenneprøve etter ny læreplan blir våren 2024.

Siste eksamen i utgående læreplaner

Forslaget vårt innebærer at siste eksamener for elever i utgående læreplaner (LK06) er:

  • våren 2020 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
  • våren 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg2
  • våren 2022 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen får siste mulighet påfølgende høst etter siste eksamen.

Vi foreslår at privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i tre påfølgende eksamensperioder. For disse vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være:

  • høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
  • høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
  • høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

Forslaget innebærer som hovedregel at siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan (LK06) må være avlagt innen 31. desember 2025.

Fag med både ny og utgått læreplan

Vi foreslår i høringen at et vitnemål kan kombinere fag fra både nye (LK20) og gamle læreplaner (LK06). Vi foreslår også at vi fastsetter nærmere hvilke fag som vil erstatte hverandre, og hvordan dette skal føres på vitnemålet.

Unntak

Vi jobber nå med unntak fra bestemmelser om innføringen av nye læreplaner. Så snart disse er klare vil du finne dem på denne siden.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!