Presisering av ansvar for nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Det er obligatorisk for skoleeier å legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen fra våren 2017 for videregående opplæring og våren 2018 for ungdomstrinnet. Skoleeier skal også sikre at alle elever og privatister får tilgang til de samme nettbaserte hjelpemidlene.

Hva betyr dette?

Det vil ikke lengre være mulig for skoleeier å delegere ansvaret for å velge relevante nettbaserte hjelpemidler videre til hver enkelt skole. Skoleeier må samarbeide tett med skolene i utvelgelsen av hvilke nettbaserte hjelpemidler de kommer til å tilby på eksamen. Utvelgelsen skal skje på et faglig grunnlag, og skal reflektere det elevene har møtt i opplæringen. Vi understreker at det er viktig at kandidatene får tilgang til tilstrekkelig med nettbaserte hjelpemidler.

Dere som er skoleeiere, må informere lærere, elever og privatister i god tid før eksamensgjennomføringen om hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tilgjengelig.

Hvorfor?

Elevene og privatistene innenfor den samme fylkeskommunen eller kommunen vil få tilgang til de samme nettbaserte hjelpemidlene under eksamen fordi det er viktig at kandidatene opplever likebehandling på tvers av skolene.

Det er fremdeles slik at alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, bortsett fra åpent Internett og verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Eleven velger selv hvilke læremidler og ressurser de ønsker å benytte til eksamen, ut ifra hva de er kjent med fra opplæringen og som derfor er aktuelle og relevante for dem.

Eksempel ved særskilte behov

Det kan oppstå tilfeller der skolene ønsker å tillate noen flere hjelpemidler enn det skoleeier tilbyr for alle skoler. Det er rektor på den enkelte skole som skal tilrettelegge for kandidater med særskilte behov på eksamen, dette gjelder også nettbaserte hjelpemidler.

Presiseringen av nettbaserte hjelpemidler til eksamen, finner du også omtalt her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!