Høsteksamen 2021

Her finner dere informasjon om gjennomføring av høstens eksamen.

Alt om eksamen

Her finner du all informasjon om organisering, gjennomføring og oppfølging av eksamen. Under har vi kun tatt med noen høydepunkter.

Følg med på «Viktige meldinger»!

All viktig informasjon som eksamensansvarlige må kjenne til, som for eksempel feil i oppgaver eller i våre systemer for eksamensgjennomføring, legger vi fortløpende ut på Viktige meldinger. Sjekk alltid denne siden først. Hvis dere oppdager en feil som ikke ligger på siden for "Viktige meldinger", ring oss på telefon 23 30 12 00, eller send e-post til post@udir.no.  Åpningstid på telefon er fra klokken 08:00 – 15:45.

Har du spørsmål om brukerstøtte for eksamenssystemene, ta kontakt tjenestevei. Det vil si at skoler skal kontakte skoleeiere.

Fravær ved eksamen

Kandidater som ikke kan møte til eksamen i videregående høsten 2021 på grunn av symptomer eller påvist korona, isolasjon eller karantene, har rett til utsatt eksamen. Kandidater under 18 år må legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Innloggingsside for kandidater på eksamensdagen

Vær oppmerksom på at adressen kandidater skal bruke når de logger seg inn på eksamensdagen ble endret i fjor. Riktig adresse er https://kandidat.udir.no/

Fem eksamensoppgaver er kun digitale

Disse fem eksamensoppgavene blir ikke trykket eller distribuert på papir:

  • SAM3038 Psykologi 2
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • ENG1007 Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  • ENG1009 Engelsk vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
  • ENG1011 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Det er ikke meningen at skolen skal skrive ut oppgavene, men at elevene/kandidatene skal hente oppgavene i gjennomføringssystemet. 

Merk at for SAM3038 (Psykologi 2) og SAM3009 (Medie- og informasjonskunnskap 2) vil forberedelsesmateriell og vedlegg fremdeles bli sendt ut på papir.

Nettbaserte hjelpemidler

Eksamener kan deles inn i tre kategorier:

  • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett under del 2
  • Eksamen med begrenset tilgang til internett
  • Eksamen med fri tilgang til internett

Hvilke hjelpemidler er det lov å bruke under eksamen?

Å skanne eksamensbesvarelser

Vi anbefaler at dere skanner papirbaserte besvarelser og leverer disse i PGS-eksamen. Digital levering gir bedre sikkerhet, og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene.
Her finner du eksempel på innføringsark i A4-format som det er enkelt å benytte i arkmateren på skanneren. Dersom det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke, som er framme dagen etter at eksamen er gjennomført.

Tilrettelagte oppgaver for blinde og sterkt svaksynte

Eksamensoppgaver i punktskrift på leselist og elektronisk versjon for sterkt svaksynte laster du ned fra PAS – eksamen. Vi sender ut eksamensoppgavene i punktskrift på papir til dere som har bestilt.

Frist for innsending av klage på karakter

Her finner du frister for videregående

«Kandidatgruppeansvarlig» har blitt «eksamensvakt»

Brukerrollen som tidligere het «kandidatgruppeansvarlig» har endret navn til «eksamensvakt». Hvis du er skoleadministrator, får du automatisk tilgang til alle kandidatgrupper på din skole. Du behøver ikke registrere deg som eksamensvakt i tillegg.

IP-adresser og tekniske krav

Vi oppfordrer IT-ansvarlige til å sjekke IP-adresser og tekniske krav tett opptil eksamen starter. Hver gang vi oppdaterer teksten, vil vi skrive datoen når teksten ble endret.

Legg spesielt merke til at innloggingssiden for kandidater ble endret i fjor.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!