Høsteksamen 2020

Til dere som er ansvarlig for gjennomføring av eksamen

Alt om eksamen

Her finner du all informasjon om organisering, gjennomføring og oppfølging av eksamen. Under har vi kun tatt med noen høydepunkter.

Smittevernveileder for høsteksamen

Vi har, sammen med FHI, revidert smittevernveilederen. Denne versjonen beskriver i større grad enn tidligere, ansvarsfordeling for smittesporing, informasjon om viruset, sykdommen og smittemåte. Det er også lagt til referanser for generelle retningslinjer om bruk av munnbind. De smitteforebyggende tiltakene er de samme: Syke personer skal ikke møte på jobb, vask hender og reduser kontakthyppighet mellom personer. 

Det er viktig at du følger tiltakene slik at høsteksamen blir gjennomført på en trygg måte.

Følg med på «Viktige meldinger»!

All viktig informasjon som eksamensansvarlige må kjenne til, som for eksempel feil i oppgaver eller i våre systemer for eksamensgjennomføring, legger vi fortløpende ut på Viktige meldinger. Sjekk alltid denne siden først. Hvis dere oppdager en feil som ikke ligger på siden for "Viktige meldinger", ring oss på telefon 23 30 12 00, eller send e-post til post@udir.no.  Åpningstid på telefon er fra klokken 08:00 – 15:45.

Har du spørsmål om brukerstøtte for eksamenssystemene, ta kontakt tjenestevei. Det vil si at skoler skal kontakte skoleeiere.

Ny innloggingsside for kandidater på eksamensdagen

Fra og med i høst endrer vi adressen kandidater skal bruke når de logger seg inn på eksamensdagen. Den nye adressen er https://kandidat.udir.no/

Selve innloggingen er ikke endret, og gjennomføringssystemet er fortsatt det samme som tidligere.

To eksamensoppgaver er kun digitale

Disse to eksamensoppgavene blir ikke trykket eller distribuert på papir:

  • SAM 3038 Psykologi 2
  • SAM 3009 Medie- og informasjonskunnskap 2

Det er ikke meningen at skolen skal skrive ut oppgavene, men at elevene/kandidatene skal hente oppgavene i PGS – eksamen. Hensikten er å innhente erfaringer og kartlegge utfordringer ved gjennomføring av eksamen uten papiroppgaver. Merk at forberedelsesmateriell og vedlegg fremdeles blir sendt ut på papir.

Nettbaserte hjelpemidler

Eksamener kan deles inn i tre kategorier:
- Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett under del 2
- Eksamen med begrenset tilgang til internett
- Eksamen med fri tilgang til internett

Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen.

Å skanne eksamensbesvarelser

Vi anbefaler at dere skanner papirbaserte besvarelser og leverer disse i PGS-eksamen. Digital levering gir bedre sikkerhet, og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene.
Her finner du eksempel på innføringsark i A4-format som det er enkelt å benytte i arkmateren på skanneren. Dersom det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke, som er framme dagen etter at eksamen er gjennomført.

Tilrettelagte oppgaver for blinde og sterkt svaksynte

Eksamensoppgaver i punktskrift på leselist og elektronisk versjon for sterkt svaksynte laster du ned fra PAS – eksamen. Vi sender ut eksamensoppgavene i punktskrift på papir til dere som har bestilt.

Frist for innsending av klage på karakter

Her finner du frister for videregående

«Kandidatgruppeansvarlig» har blitt «eksamensvakt»

Brukerrollen som tidligere het «kandidatgruppeansvarlig» har endret navn til «eksamensvakt». Hvis du er skoleadministrator, får du automatisk tilgang til alle kandidatgrupper på din skole. Du behøver ikke registrere deg som eksamensvakt i tillegg.

Til IKT-ansvarlig

IP-adresser og tekniske krav

Vi oppfordrer IT-ansvarlige til å sjekke IP-adresser og tekniske krav tett opptil eksamen starter. Hver gang vi oppdaterer teksten, vil vi skrive datoen når teksten ble endret.

Legg spesielt merke til at i høst er det ny innloggingsside for kandidater.

_________________________________

Lykke til med gjennomføringen av eksamen!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!