Gjennomføring av muntlig eksamen våren 2021

Her kan du lese om gjennomføring av muntlig eksamen, konsekvenser ved koronarelatert fravær fra eksamen og hva som skjer hvis muntlig eksamen blir avlyst på grunn av smittevernhensyn.

Hvem skal gjennomføre muntlig eksamen?

 • Alle elever på 10. trinn.  
 • Avgangselever på vg3 som har blitt trukket ut til muntlig eksamen skal gjennomføre én muntlig eksamen. Dette gjelder også for elever i vg3 påbygg, vg4 påbygg, vg4 YSK og voksne deltakere som blir trukket ut til eksamen. Det vil si at ikke alle kommer opp til eksamen, og ingen elever eller voksne deltakere skal ha mer enn én muntlig eksamen.
 • Privatister som har meldt seg opp til muntlig eksamen.

Digital gjennomføring av muntlig eksamen

Kandidaten må møte opp fysisk til eksamenslokalet for å avlegge muntlig eksamen.

Normalordningen for muntlig eksamen bør være at begge sensorer er fysisk til stede under eksamen. Én ekstern sensor kan delta digitalt dersom smitteverntiltak tilsier dette. Dersom faglærer eller en annen lærer på skolen skal være sensor, må vedkommende være til stede fysisk dersom eksamen skal gjennomføres. Dersom dette ikke er mulig, må eksamen avlyses.

Sykdom eller koronarelatert fravær fra eksamen

Elever, privatister og voksne med milde symptomer, eller som er i karantene, ventekarantene eller isolasjon skal ikke møte til muntlig eksamen.

Elever

 • De vanlige reglene om sykdom på eksamen gjelder.
 • Elever og voksne vil ha rett til utsatt eksamen ved neste eksamensperiode og mulighet for betinget opptak i høyere utdanning.
 • Elever og voksne i videregående opplæring som har dokumentert sykdomsfravær på eksamen, får ikke vitnemål før de har bestått utsatt eksamen.

Privatister

 • Privatister som ikke har mulighet til å delta på grunn av sykdom eller koronarelatert fravær, må selv melde seg opp til ny eksamen ved neste eksamensperiode.
 • Privatister som ikke får avlagt eksamen på grunn av sykdom eller koronarelatert fravær, skal ikke betale eksamensgebyret på nytt.
 • Se fylkeskommunenes retningslinjer for informasjon om utsatt eksamen og søknad.

Ved avlysning av muntlig eksamen på grunn av smittevernhensyn

Elever

 • Dersom muntlig eksamen avlyses på grunn av smittevernhensyn, får elever og voksne dispensasjon. De trenger ikke å avlegge utsatt eksamen for å få vitnemål.
 • Det er likevel bare elever og voksne som har bestått standpunktkarakter i faget som omfattes av denne dispensasjonsordningen.

Privatister

 • Ved avlysning av muntlig eksamen på grunn av smittevernhensyn har privatister rett til å melde seg opp til utsatt eksamen i neste eksamensperiode (uten å betale nytt eksamensgebyr).

Videre avklaringer

Hvilke krav som stilles til dokumentasjon der kandidaten ikke kan møte til eksamen på grunn av milde symptomer, karantene eller isolasjon, er ikke avklart. Vi legger ut informasjon så snart det er avklart.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!