Erfaringer og vurderinger med eksamen 2020 og prioriteringer for 2021

1 Innledning

Vi oppsummerer her årets arbeid med eksamen i Utdanningsdirektoratet (Udir) til Kunnskapsdepartementet (KD) og beskriver våre foreløpige prioriteringer for 2021. Prioriteringene vil justeres i lys av tildelingsbrev og oppdragsbrev.

Årets arbeid med eksamen har vært preget av den pågående pandemisituasjonen. Både vårens og høstens arrangementer er gjennomført under smittevernstiltak. Vårens eksamen ble avlyst for de fleste elever, men alle påmeldte privatister fikk mulighet til å gjennomføre planlagte eksamener for å komme videre i studieløpet sitt.

Høstens eksamen ble gjennomført som planlagt og ble i tillegg utvidet med en særskilt eksamensdag 2. oktober for permitterte og ledige fra regjeringens bransjeprogrammer. Vi samarbeidet tettere med fylkene for å koordinere gjennomføringen på en forsvarlig måte under krevende forhold.

Vi gjennomførte i år høring for eksamensordningene i fagfornyelsen og endringer i forskrift til opplæringslova og avsluttet arbeidet med den nasjonale eksamensgruppa. Vi har sluttført en samfunnsøkonomisk analyse om eksamener og prøver og utarbeidet rapport om sensur i utvalgte fag med skriftlig eksamen i vgo.

Vi har laget nytt rammeverk for eksamen (lenke) og utviklet oppgaver for nye eksamener i nytt digitalt gjennomføringssystem og publiserte i høst eksempeloppgaver for nye eksamener våren 21.

Vi har etablert en ny referansegruppe for videreutvikling av vurderingsfeltet med organisasjonene i fagfornyelsen og bistår som sekretariat av eksamensgruppa for gjennomføring av våreksamen 2021.

I 2021 vil vi foruten våre faste oppgaver prioritere arbeid med:

  • å sikre eksamensgjennomføringen våren 2021 og vurdere om regelverket for standpunktvurdering og eksamen må justeres i lys koronapandemien
  • å utrede endringsbehov ved eksamen i programfagene
  • å innføre nytt gjennomføringssystem
  • å gjøre erfaringer med endringer som kan forbedre kvaliteten på eksamen
  • å starte utprøving av alternativer til trekkordningen og eksamen i praktiske og estetiske fag, foruten nasjonalt forsøk uten karakter i orden og oppførsel
  • å styrke arbeidet med sluttvurderingspraksis
  • å starte forprosjekt om forskning på eksamen og sluttvurdering

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!