Endring i antall oppgaver på eksamen i norsk 10. trinn og vg2 yrkesfag i 2022

Til eksamen i norsk på 10. trinn og vg2 yrkesfag i 2022 vil det bli gitt tre oppgaver, ikke fire.

Utprøving av oppgaver med elever 

I arbeidet med å utvikle eksamen etter nye læreplaner har Skrivesenteret prøvd ut oppgaver for 10. trinn og vg2 yrkesfag med elever. Alle oppgavetyper er prøvd ut i flere ulike oppgavesett. Utprøvingene har bidratt til å justere oppgaver, for eksempel når det gjelder omfang på tekstvedlegg og tydeligere oppgavebestillinger.

Skrivesenteret har foretatt utprøvingene med oppgavesett bestående av både tre og fire oppgaver. Foreløpige analyser tilsier at elever som har gjennomført sett med fire oppgaver har hatt nok tid til rådighet.  

Tilbakemeldinger på eksempeloppgaver 

Vi har også publisert eksempeloppgaver på udir.no. Disse har vi bedt elever, lærere og andre interesserte om å prøve ut og gi oss tilbakemeldinger på. Disse tilbakemeldingene er svært viktige for oss i arbeidet med eksamen etter nye læreplaner i alle fag, også i norsk. 

I tilbakemeldingene har flere lærere stilt spørsmål ved om omfanget av oppgaver er for stort. Vi har også fått tilbakemeldinger om at det på grunn av pandemien har vært krevende å forberede endringer til eksamen etter nye læreplaner så godt som skolene kunne gjort i en normalsituasjon.  

Det vil derfor bli gitt tre oppgaver til eksamen i norsk i 2022 på 10. trinn og vg2 yrkesfag.  

I tiden fremover skal vi fortsette å innhente erfaringer og videreutvikle eksamen etter nye læreplaner. Vi kommer dermed tilbake til forslag og informasjon for kommende eksamensperioder. Målet med endringene er å legge til rette for at elevene får vise kompetanse i så stor del av faget som mulig, innenfor de rammene skriftlig eksamen har.

Oppgavetyper 2022 

Disse oppgavetypene blir gitt til eksamen i 2022: 

  1. Tekstresepsjon (enten skjønnlitteratur eller sakprosa) 

  1. Tekstskaping med utgangspunkt i en oppgaveformulering 

  1. Tekstskaping med utgangspunkt i tekstvedlegg 

Eksamensveiledning med vurderingskriterier for 10. trinn og vg2 yrkesfag blir publisert på udir.no. Utviklingen av vurderingskriterier og karaktergrenser vil skje med involvering av lærere.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!